Zapytania ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 4/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr 4/Rambox/2020 na przeprowadzenie usługi badawczej i produkcyjnej polegającej na zaprojektowaniu prototypu modułu M2 oraz produkcji trzech zintegrowanych MVD złożonych z modułów M1 i M2, w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa, została złożona jedna oferta.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego. Wybrany został następujący Wykonawca:

CM International S.A., ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce

Gratulujemy.

Aktualizacja: zapytanie ofertowe nr 4/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 17.11.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Aktualizacja do zapytania ofertowego nr 4/Rambox/2020

Zapytanie ofertowe nr 4/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Firma Rambox Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia usługi badawczej i produkcyjnej polegającej na zaprojektowaniu prototypu modułu M2 oraz produkcji trzech zintegrowanych MVD złożonych z modułów M1 i M2 w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Niniejsze postępowane prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 09.11.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych plikach do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/Rambox/2020
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. ​Załącznik nr 2 – U​mowa o zachowaniu poufności

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr 3/Rambox/2020 na przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na wykonaniu prototypu systemu pomiarowego wraz z podajnikiem próbek i stabilizacją temperatury, w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa, zostały złożone dwie oferty.

Wybrany został następujący Wykonawca:

CM International S.A., ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego, przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Gratulujemy.

Aktualizacja: zapytanie ofertowe nr 3/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 8.10.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Aktualizacja do zapytania ofertowego nr 3/Rambox/2020

Zapytanie ofertowe nr 3/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Firma Rambox Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia usługi badawczej polegającej na wykonaniu prototypu systemu pomiarowego wraz z podajnikiem próbek i stabilizacją temperatury w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Niniejsze postępowane prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 28.09.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych plikach do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/Rambox/2020
 2. Formularz oferty – załącznik nr 1
 3. Umowa o zachowaniu poufności – załącznik nr 2

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr 1/Rambox/2020 na usługę badawczą polegającą na przygotowaniu próbek biologicznych do pomiarów, w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa, została złożona jedna oferta, jednak nie wybrano wykonawcy z uwagi na zbyt wysoką cenę.

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr 2/Rambox/2020 na usługę wykonania badań pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego, w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa, zostały złożone dwie oferty.

Wybrany został następujący Wykonawca:

AGROLAB Polska Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego, przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Gratulujemy.

Aktualizacja: zapytanie ofertowe nr 1/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.05.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Aktualizacja do zapytania ofertowego nr 1/Rambox/2020 

Zapytanie ofertowe nr 2/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Firma Rambox Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do wykonania badań pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Niniejsze postępowane prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 12.05.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych plikach do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/Rambox/2020
 2. Formularz oferty – załącznik nr 1
 3. Umowa o zachowaniu poufności – załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 1/Rambox/2020

Szanowni Państwo,

Firma Rambox Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia usługi badawczej polegającej na przygotowaniu próbek biologicznych do pomiarów w ramach projektu pt. „Rambox” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Niniejsze postępowane prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 11.05.2020r. do godz. 17:00 CEST.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych plikach do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/Rambox/2020
 2. Formularz oferty- załącznik nr 1
 3. Szczegółowy zakres badań – załącznik nr 2
 4. Umowa o zachowaniu poufności – załącznik nr 3
Close Menu