Grupa Operacyjna Bezpieczna Żywność

Aktualności

31.08.2020

Zakończenie etapu 1 operacji

Zgodnie z harmonogramem w sierpniu zakończono pierwszy etap badań. Link z podsumowaniem przeprowadzonych prac poniżej.

Sprawozdanie etap 1

01.04.2020

Rozpoczęcie prac na polach doświadczalnych

Od 1 kwietnia 2020r. rozpoczęto badania polowe, których celem jest pozyskanie prób wybranych gatunków roślin traktowanych w okresie wegetacji preparatami stosowanymi do ich ochrony przed agrofagami. Doświadczenia z roślinami warzywniczymi prowadzono w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach k/Krakowa, natomiast doświadczenia z roślinami sadowniczymi prowadzono w Sadowniczej Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Obie stacje doświadczalne należą do Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

28.11.2019

Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy

Dnia 28.11.2019r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie spółka Rambox, spółka Agro Smart Lab wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja podpisały Umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pt. „Opracowanie mobilnej technologii badania pestycydów w produktach rolnych oraz identyfikacji źródła pochodzenia produktów rolnych” realizowaną w ramach działania "Współpraca".

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu