Detekcja pestycydów

Stosowanie pestycydów

Aktualnie w Polsce dopuszczonych do użytku jest ponad 2 tyś. środków ochrony roślin (pełna lista wraz z informacją o składzie dostępna jest tutaj). Związki z grupy pestycydów za względu na dostępność, trwałość, toksyczność oraz zdolność bioakumulacji są jednymi z najbardziej znanych toksycznych substancji negatywnie wpływających na środowisko naturalne. Są one szczególnie niebezpieczne w zbożach oraz owocach i warzywach. Producenci w zależności od gatunku rośliny, choroby czy szkodnika, sposobu działania, substancji aktywnej i aktualnej dostępności sami wybierają preparaty.

Jak dotąd najskuteczniejszym działaniem mającym na celu ograniczenie wpływu tych związków na organizm konsumentów jest stały monitoring ich występowania w produktach spożywczych. Teoretycznie każda partia produktu rolnego trafiającego do obrotu powinna zostać sprawdzona pod kątem dopuszczalnej zawartości pestycydów, a do obrotu mogą być wprowadzone tylko te produkty, które spełniają normy. W praktyce w niektórych grupach produktowych przekroczenie norm wykrywane jest nawet w przypadku 10-20% produktów badanych.

Standardy laboratoryjne

Obecnie detekcja pestycydów wykonywana jest tylko w specjalistycznych laboratoriach. Do rutynowych metod badań należą: chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa i spektrometria mas. Są to certyfikowane metody, spełniające obecne normy.

Niezbędny sprzęt laboratoryjny jest drogi, ponadto wymaga wykwalifikowanego personelu i wieloetapowego przetwarzania próbek do pomiaru. 

Złożoność analizy sprawia, że czas uzyskania wyników wynosi kilka dni, a koszt badań jest wysoki. Istnieje więc ekonomiczna potrzeba ich ograniczenia.

Potrzeby rynkowe

Wszystkie podmioty, które wprowadzają do obiegu produkty rolne (hurtownicy, przetwórcy, sieci handlowe) muszą udowodnić, że pozostałości pestycydów nie przekraczają dopuszczalnych norm. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 roku definiuje maksymalne ilości pestycydów w produktach rolnych. Ponadto dla każdego produktu rolnego istnieją indywidualne dopuszczalne limity zawartości danych substancji (konkretne wartości dostępne tutaj).

Oznacza to konieczność weryfikowania zawartości pestycydów w każdej partii, co wiąże się z wysokimi kosztami badań, długim czasem oczekiwania na wyniki, zwiększonymi kosztami magazynowania i chłodzenia.

Rambox - skrzynia do zadań specjalnych

Firma Rambox proponuje innowacyjny system pomiarowy do szybkiego, przesiewowego pomiaru zawartości pestycydów w produktach rolnych. Rambox to urządzenie mobilne, do wykonywania pomiarów w terenie. System będzie działał w oparciu o technologię wzmocnienia sygnału Ramana za pomocą podłoży testowych SERS.

Działanie zgodne z normami

Obecność pestycydów sprawdzana jakościowo i ilościowo. Znormalizowany proces przygotowania próby do pomiaru.

Redukcja kosztów

Pomiaru, magazynowania i chłodzenia, strat związanych ze zbiorem, odrzuceniem i utylizacją produktów rolnych, przekraczających dopuszczalne normy.

Skrócenie czasu badań

Bardzo szybki pomiar (minuty) wykonywany bezpośrednio w miejscu produkcji, bez potrzeby wysyłania prób do laboratorium.

Prosta obsługa

Dzięki kilku prostym etapom, minimalizującym udział użytkownika, badanie może wykonać niemal każdy.

Close Menu